Dar šiek tiek apie neurofilosofiją

Neurofilosofija, tai sąmonės filosofija, ypatinga pasaulio pažinimo forma, kurianti žinių apie sąmonę sistemą, pagrįstą filosofinėmis tradicijomis ir naujausiais technologiniais pasiekimais. Neurofilosofai, tai filosofai, tarpdisciplininiai mokslininkai, bandantys atsakyti į amžinus žmonijos klausimus: „Kaip mes mąstome? kodėl mes mąstome? Kas yra sąmonė? Kodėl mes ieškome prasmės savo gyvenime? Kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės? Kas yra mintis, idėja, tikslas?“ ir daugelis kitų sudėtingų egzistencinių ir mokslinių problemų. Skirtingai nei kitų sričių filosofai, neurofilosofai savo tyrimuose, ideologijose, teorijose, hipotezėse, koncepcijose remiasi išmatuojamais šiuolaikinių neuromokslų įrodytais duomenimis ir duoda aiškią kryptį mokslo bendruomenei ieškoti gilesnių ir tikslesnių atsakymų į minėtus klausimus.